Infolinka 734 171 261   |   Pro registrované DOPRAVA ZDARMA od 599 Kč   |   5% sleva pro registrované
GoPay
Instagram

INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Prodávající:

BOBO BLOK, spol. s r.o. Voračce 4, 257 53 Vojkov
IČO: 61682306
DIČ: CZ61682306

Před nákupem si pečlivě pročtěte tento nákupní řád. V případě, že jste nenalezli informaci, kterou jste hledali, kontaktujte nás 840166166, info@bobo.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem a že s ním souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.


Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující je oprávněn podle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a ve lhůtě stanovené pro odstoupení musí být doručeno na adresu prodávajícího BOBO BLOK, spol. s r.o. , Voračice 4, 257 53 Vojkov.

V odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu, na který mu bude vrácena zaplacená kupní cena. Současně s odstoupením od smlouvy je kupující povinen odeslat prodávajícímu zboží včetně originálů všech listin, které se ke zboží vztahují, a dokladu o zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém je převzal, tj. nepoškozené a bez známek používání, kompletní, včetně veškerého příslušenství. Zboží musí být zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

Neposílejte zboží na dobírku! Zaplacená kupní cena bude kupujícímu vrácena na účet uvedený v odstoupení od smlouvy do 30 dnů od vrácení zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.


Ochrana osobních dat

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje našich zákazníků nebudou sděleny třetím osobám a budou použity výlučně pro potřeby obchodu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Na tomto webu je implementován kód od společnosti Google, který pomáhá analyzovat. Funkce Google Analytics jsou používány pro inzerci v reklamní síti (např.remarketing). Soubory cookie návštěvníků jsou používány k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich stránek www.e-shop.bobo.cz. Návštěvník se může odhlásit z Google Analytics pro inzerci v reklamní síti a může personalizovat reklamy v reklamní síti Google pomocí Správce nastavení reklam.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče http://tools.google.com/dlpage/gaoptout